VitalThings logo

Kontaktløs helseteknologi

VitalThings ble etablert i 2017, basert på teknologi utviklet siden 2014. Gründerne i selskapet er svært erfarne og har utviklet flere selskap ut i et globalt marked. Produktene utvikles i tett samarbeid med kliniske- og helsefaglige miljø. 

Selskapet fokuserer på kontaktløs helseteknologi der oppfølging av ulike former for livstegn står sentralt. Uten at brukeren har sensorer på kroppen måles pust, pustemønster, uro, hjertefrekvens og en rekke omgivelsesparametre. Det er utviklet maskinlæring som gir svært presise søvnanalyser, inkludert søvnfaseklassifisering. Det utvikles ulike digitale tjenester på datastrømmen fra produktene. 

Selskapet har et såkalt velferdsteknologiprodukt i markedet, en digital nattevakt, som benyttes til å passe på brukere om natten. Det samme produktet brukes av søvnforskere nasjonalt og internasjonalt. Produktet er utviklet gjennom flere betalte piloter og kom i ordinært salg andre halvår 2022. Selskapet har i tillegg siden 2020 utviklet et medisinsk produkt, en kontaktløs pasientmonitor, som blir den første av sitt slag i verden. Produktet leveres til medisinsk godkjenning i løpet av året. Produktet utvikles i tett samarbeid med St Olavs hospital. Selskapet har 20 ansatte hvorav 18 er ansatt i Trondheim. 

Bølgen Invest har vært investert i VitalThings siden 2023. 

Ramme logo