Realiserte investeringer

Bølgen Invest har siden oppstart i 2004 investert i 15 ulike selskaper. Nedenfor følger noen av Bølgen Invest sine realiserte investeringer.

aPOINT er et regionalt rådgivnings- og utviklingsselskap som tilbyr tjenester inn forretningsutvikling, digitalisering og energirådgivning. 

Kontali logo

 

Kontali er en uavhengig verdensledende leverandør av data og analyser som dekker store deler av globalt havbruk og fiskeri.

Maritech logo

Maritech er ledende leverandør av forretningssystemer og konsulenttjenester for sjømatnæringen og har snart 40 års tilstedeværelse i bransjen.

Shiplog leverer egenutviklede systemløsninger basert på innhenting og prosessering av AIS-data og tilbyr produkter for havnevesen, logistikkbaser, industriaktører, offentlige myndigheter og rederier.