Våre investeringer

Se siste nytt Ta kontakt

Investeringsfilosofi

Vår filosofi er å investere i selskaper der vi kan være en langsiktig og verdiskapende partner. Vi er aktive eiere i porteføljeselskapene, med formål om å skape verdier gjennom å bidra med kompetanse, kapital og nettverk. Som eier bidrar vi aktivt i strategiarbeidet for å fasilitere for vekst- og verdiutvikling i samarbeid med selskapets ledelse.

Bølgen Invest er sektornøytral, med fokus på marin og maritim sektor samt kompetanseintensiv forretningsmessig tjenesteyting. Geografisk nedslagsfelt er Midt-Norge.

Bølgen Invest investerer hovedsaklig i SMB-selskaper, med fleksibilitetet til også å investere i tidligfase selskaper. Vi har et bredt investornettverk og co-investerer gjerne med andre investorer.  

Aktive investeringer

Utvalgte realiserte investeringer

Har du spørsmål om våre investeringer eller vil vite mer om vårt arbeid? Kontakt oss for en hyggelig prat