Innsikt om fartøystrafikk

Shiplog leverer og nyttiggjør informasjon om fartøytrafikk (AIS) gjennom intelligent programvare og tilpassede tjenester. Kundene er primært havneselskaper, rederier og offentlige myndigheter. Selskapet var lokalisert i Kristiansund.

Bølgen Invest investerte i Shiplog i 2013 og utøvdte aktivt eierskap i selskapets styre. I 2018 ble Bølgens eierandel solgt til Grieg og selskapet ble senere innfusjonert i konsernet.

Kontali logo