Kontali logo

Verdensledende leverandør av data og analyser til fiskeri -og havbrukssektoren

Kontali er en uavhengig og verdensledende leverandør av data og analyser som dekker store deler av globalt havbruk og fiskeri. Selskapets oppdrag er å ha den dypeste forståelsen av sjømatssektoren, og lede an formidlingen for å skape en mer balansert verden både over og under overflaten. Selskapets hovedkontor er i Kristiansund, men de har også kontorer i Oslo og Haag i Nederland.

Bølgen Invest investerte første gang i Kontali i 2006. Bølgens aksjepost ble i 2009 solgt til Imarex sitt daværende datterselskap Nena. Etter en strategiendring i 2010 ble Nena solgt til Imarex og eierposten i Kontali overført. 

I 2012 kjøpte Bølgen Invest sammen med de ansatte i Kontali tilbake selskapet fra da børsnoterte Imarex. Etter tilbakekjøpet hadde Bølgen Invest en betydelig eierandel i selskapet og utøvdte aktivt eierskap fram til 2020, hvor 71% av selskapet ble solgt til Arendals Fossekompani.

Kontali logo