Møre Maritime logo pos

Et uavhengig skipsdesign- og konsulentselskap

Møre Maritime er et uavhengig skipsdesign- og konsulentselskap i Kristiansund. Konstruksjon og bygging av båter har vært en del av deres hverdag gjennom generasjoner. Møre Maritime er forankret i disse stolte tradisjonene gjennom videreføring av den skipstekniske kunnskapen og erfaringen ved Sterkoder og Atlantconsult.

Møre Maritime dekker hele kjeden fra tidlig konseptutvikling til skipsteknisk basisdesign og produksjonsrettet engineering for egne design.

Selskapet har lang erfaring med mange skipstyper, både når det gjelder gjennomføring av nybyggingsprosjekter og ombygginger. Særlig mot havbruksnæringen har de utviklet og bygget mange innovative fartøy som brønnbåter, slaktefartøy, forbåter, lektere og servicefartøy. Gåsø Høvding (avbildet) er Møre Maritimes største prosjekt og verdens største brønnbåt til dags dato.

Bølgen Invest investerte i Møre Maritime i 2011 og har siden utvød aktivt eierskap gjennom deltakelse i styret.

Møre Maritime logo pos