En langsiktig og

verdiskapende partner 

Investeringer Investeringsteam

Bølgen Invest er et regionalt investeringsselskap lokalisert i Kristiansund og med tilstedeværelse i Trondheim. Bølgen Invest investerer i selskaper med vekst- og lønnsomhetspotensial. For
verdiutvikling av porteføljeselskaper, utøver Bølgen Invest aktivt eierskap med tett oppfølging og rådgivning. Vi søker å skape vekst i porteføljeselskaper gjennom strategisk anvendt kompetanse, kapital og nettverk for å realisere unike og lønnsomme forretningsidéer.

Les mer om oss