Vi er på utkikk etter nye investeringer!

Etter å ha realisert flere av våre investeringer, er Bølgen Invest nå i en investeringsfase. I den anledning ønsker vi gjerne dialog med relevante selskaper i Midt-Norge. Vi investerer hovedsaklig i SMB-selskaper, med fleksibilitetet til også å investere i tidligfase selskaper.

Vår investeringsfilosofi er å investere i selskaper der vi kan være en langsiktig og verdiskapende partner. Vi er aktive eiere i porteføljeselskapene, med formål om å skape verdier gjennom å bidra med komptanse, kapital og nettverk. Som eier bidrar vi aktivt i strategiarbeidet for å fasilitere for vekst- og verdiutvkling i samarbeid med selskapets ledelse.

Bølgen Invest er sektornøytralt, med fokus på marin og maritim sektor samt kompetanseintensiv forretningsmessig tjenesteyting. 

Har du spørsmål om det ovenstående eller vil vite mer om Bølgen Invest? Kontakt oss for en hyggelig prat!

Henvendelser rettes til daglig leder Christian Wiik Molund. 

 

0