Innovativ elektromotorprodusent

Gjennom vår investering i Inpower Invest har Bølgen Invest en eierandel i RAMME Gmbh i Tyskland. Selskapet produserer elektromotorer. 

Bølgen Invest har vært investert i Inpower Invest siden 2008. 

Ramme logo